Οι Παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης θεσπίστηκαν και η ιστοσελίδα FoodTora.gr παρέχεται από την εταιρεία FOODTORA Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 11, στην Καισαριανή Αττικής. Όλες οι αναφορές σε πρώτο πρόσωπο στους παρόντες αναφέρονται στην Εταιρεία.
__

 1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι») καθορίζουν τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής «η «Iστοσελίδα»), ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία αυτής. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Εάν δεν αποδέχεστε τους παρόντες Όρους, μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας.
1.2. Η από μέρους σας πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα αναφέρονται κατωτέρω και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους Όρους αυτούς.
1.3 Οι Όροι μπορούν οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να τροποποιηθούν και με παράλληλη δημοσίευσή τους στην παρούσα θέση να ισχύουν για όλους τους χρήστες. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
__

 1. ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

2.1 Προκειμένου να προβεί σε online παραγγελία, ο χρήστης πρέπει κατ’ ελάχιστο να χρησιμοποιεί έναν από τους παρακάτω φυλλομετρητές (browsers): Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Google Chrome.
2.2 Δυνατότητα online παραγγελίας υπάρχει κατά τις ώρες που είναι ανοιχτό το κατάστημα.
2.3 Ενδέχεται, προϊόντα που έχουν περιληφθεί σε μία παραγγελία να διαπιστωθεί, κατά την εκτέλεση της παραγγελίας στο εστιατόριο, ότι τελούν σε έλλειψη (μη διαθέσιμα). Ο χρήστης ενημερώνεται για τυχόν μη διαθέσιμα προϊόντα στην παραγγελία του τηλεφωνικά και του προτείνονται εναλλακτικές λύσεις.
2.4 Ο χρήστης ενημερώνεται για τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί (λόγω τεχνικού περιορισμού) την αποφυγή καθυστέρησης σε σχέση με τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης, όταν ο χρόνος παράδοσης μεταβληθεί όσο ο χρήστης είναι σε διαδικασία παραγγελίας καθώς δεν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα να ενημερωθεί ο χρήστης για την αλλαγή. Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι ο χρήστης, μετά την ηλεκτρονική αποστολή της παραγγελίας του, θα ενημερωθεί για το χρόνο παράδοσης που ίσχυε όταν ξεκίνησε τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της παραγγελίας του.
2.5 Όταν η Εταιρεία δεν μπορεί να εξυπηρετήσει λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, διακοπής ρεύματος, τεχνικού προβλήματος, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας και διακόπτεται η προώθηση νέων παραγγελιών σε αυτήν, ο χρήστης ενημερώνεται τηλεφωνικά και ακυρώνεται η παραγγελία του.
2.6 Σε περίπτωση νέου χρήστη (δηλαδή, χρήστη ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας ή που εισάγει νέα διεύθυνση παράδοσης), η Εταιρεία ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά ώστε να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του. Για τον λόγο αυτό ο χρήστης παρακαλείται να αναγράφει στην online παραγγελία το τηλέφωνο της διεύθυνσης παράδοσης.
2.7 Έκδοση τιμολογίου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για τις online παραγγελίες.
2.8 Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει ισόποση αποζημίωση σε είδος (ενδεικτικά αντικατάσταση ειδών ή δωρεάν παροχή σε επόμενη παραγγελία) σε περίπτωση προβληματικής παράδοσης (ενδεικτικά παράδοση λάθος ειδών, καθυστερημένη παράδοση) ή διαγνωσμένης κακής ποιότητας. Ο χρήστης γνωστοποιεί το αίτημα του μέσω email ή τηλεφωνικής κλήσης. Η Εταιρεία επικοινωνεί προς τον πελάτη τους επιμέρους όρους της αποζημίωσης σε είδος.
2.9 Ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του πριν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική αποστολή της παραγγελίας του. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει παραδοθεί το είδος (δηλαδή δεν έχει εκδοθεί παραστατικό πώλησης), τότε μπορεί να προχωρήσει σε ακύρωση μόνο τηλεφωνικά.
__

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES 

3.1. Με την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα, ο χρήστης επιβεβαιώνει πως έχει αποδεχθεί και έχει ενημερωθεί για την χρησιμοποίηση των cookies στον browser που χρησιμοποιεί. Τα cookies παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εν γένει λειτουργία του διαδικτύου καθώς συμβάλουν στην βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη στο Διαδίκτυο. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη κατά τη χρήση της.
3.2 Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να κάνει χρήση ορισμένων εντελώς τεχνικά απαραίτητων για την λειτουργία της Ιστοσελίδας cookies. Τα cookies αυτά σύμφωνα με το Ν.3741/2006 και την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξαιρούνται από την υποχρέωση ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης του συνδρομητή ή χρήστη, εφόσον θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίησης της σύνδεσης στην Ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. Τέτοια cookies είναι cookies που είναι  απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και τη διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή ο χρήστης κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας, cookies που είναι απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση, cookies που εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια του συνδρομητή ή χρήστη, cookies με πολυμεσικό περιεχόμενο κ.λπ.
__

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

4.1 Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
4.2 Η χρήση της Ιστοσελίδας είναι ελεύθερη και δεν προϋποθέτει τη λήψη προσωπικών δεδομένων από το χρήστη. Εξαίρεση αποτελεί η υπηρεσίαonlineπαραγγελίας, για την πρόσβαση στην οποία ο χρήστης θα πρέπει να παρέχει κάποια προσωπικά δεδομένα μη ευαίσθητου χαρακτήρα προς την Εταιρεία, μόνιμα ή παροδικά.
4.3 Για να μπορέσει ο χρήστης να προβεί σε ηλεκτρονική παραγγελία μπορεί να δημιουργήσει έναν προσωπικό λογαριασμό. Ο λογαριασμός αυτός προσφέρει μεγαλύτερη διευκόλυνση στο χρήστη και βελτιώνει την εμπειρία του κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας. Προς διασφάλιση του χρήστη, η Εταιρεία ενημερώνει ότι τηρεί σύμφωνα με τον νόμο αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων μη ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση με Τ.Κ., στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, e-mail), δημόσιο λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης – εφόσον ο χρήστης επιλέξει να συνδεθεί κάνοντας χρήση του συγκεκριμένου λογαριασμού - κλπ. Εφόσον πρόκειται για παραγγελία που θα παραδοθεί σε χώρο εργασίας, η Εταιρεία καταχωρεί επιπλέον στοιχεία, όπως π.χ. επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, επάγγελμα, Δ.Ο.Υ., πλήρης διεύθυνση με Τ.Κ., στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, FΑX) κλπ. Δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα να μεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί και η Εταιρία συνιστά, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζουν οι χρήστες το password σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων κωδικών.
4.4 Σύμφωνα με το νόμο για την τήρηση αρχείου, το οποίο περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα, απαιτείται η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου. Για τον λόγο αυτό, εάν ο χρήστης δε συμφωνεί με την καταχώρηση των παραπάνω δεδομένων του για τους σκοπούς, που αναφέρονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, έχει τη δυνατότητα να προβεί σε παραγγελία ως επισκέπτης. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δεν προβαίνει σε καταχώριση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη στο αρχείο της. Διατηρεί τα δεδομένα αυτά μόνο μέχρι την περάτωση της παραγγελίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διεκπεραίωσή της.
4.5 Η Εταιρεία μπορεί να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων που της παρέχονται online από το χρήστη για να έρχεται σε επικοινωνία μαζί του και να αποστέλλει προσφορές της και ενημερωτικό υλικό, εφόσον το επιθυμεί ο χρήστης. Η Εταιρεία δεν μοιράζεται τις πληροφορίες αυτές με τρίτα μέρη.
4.6 Η Εταιρεία έχει λάβει μέτρα για την προστασία των δεδομένων του χρήστη. Το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν το χρήστη δεν διοχετεύεται εκτός της Εταιρίας. Μόνο το προσωπικό της Εταιρείας, που χρειάζεται τις πληροφορίες αυτές για να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία, έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.
4.7 Η Εταιρεία εγγυάται ότι δεν γίνεται αυτόματη ανάληψη στοιχείων χρηστών και επισκεπτών των περιοχών της Ιστοσελίδας, στις οποίες υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση.
4.8 Ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία αμέσως μόλις αντιληφθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε στοιχείου από τα Δεδομένα Λογαριασμού Σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφαλείας.
4.9 Η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει ότι ο χρήστης αποδέχεται τους όρους που θέτει η πολιτική της Εταιρείας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με την εν λόγω πολιτική, παρακαλείται να απέχει από τη χρήση της Ιστοσελίδας. 
__

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

5.1 Ως μοναδικοί τρόποι πληρωμής ορίζονται
Α) η πληρωμή με μετρητά κατά την παραλαβή,
Β) μέσω PayPal πριν την ηλεκτρονική αποστολή της παραγγελίας.
5.2 Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία δεν έχει καμία πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του χρήστη, ούτε στα στοιχεία του λογαριασμού PayPal, τον οποίο τυχόν διατηρεί.
5.3 Οι όροι πληρωμής μέσω PayPal ρυθμίζονται από την οικεία εταιρεία. Ο χρήστης προβαίνοντας σε πληρωμή κατά αυτόν τον τρόπο, θεωρείται ότι γνωρίζει τους όρους αυτούς και τους αποδέχεται. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για την ηλεκτρονική πληρωμή.
__

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

6.1. Όλες οι πληροφορίες, τα έγγραφα, τα προϊόντα και υπηρεσίες, τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφικά και εικόνες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα, αποτελούν πνευματικά δικαιώματα και είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε αρχείου ή δεδομένου που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα μπορεί να αποτελέσει παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, νόμων περί εμπορικών σημάτων, προσωπικών δεδομένων.
6.2. Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας, τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας σε όλα τα λογισμικά, πηγαίους κώδικες και σε κάθε άλλο περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα μας, (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό φωτογραφιών και γραφικών) ανήκουν στην Εταιρεία ή στους δικαιοπαρόχους της. Εκτός αν άλλως ρυθμίζεται εκ των παρόντων, απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση ή χρήση αποσπασμάτων ή των εμπορικών σημάτων  και των λογότυπων από την Ιστοσελίδα για εμπορικό ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Εάν παραβείτε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους, το δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας καταργείται αυτόματα και οφείλετε να καταστρέψετε αμέσως όλα τα δεδομένα ή/και αποσπάσματα αυτών, που έχετε τυχόν κατεβάσει ή εκτυπώσει από την Ιστοσελίδα μας.
6.3. Εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας μας, δεν μπορεί να αποθηκευτεί σε οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο ή να περιληφθεί σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό ηλεκτρονικό σύστημα ανάκτησης ή υπηρεσία, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια μας. Επιφυλασσόμαστε δε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας το οποίο δεν περιλαμβάνεται και δεν μας παραχωρείται ρητώς με τους παρόντες.
__

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ρητώς δηλώνεται με τους παρόντες ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε δημιουργία συνδέσμου προς την Ιστοσελίδα μας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση μας. 
__

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

8.1. Η Εταιρεία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες (α) για να διασφαλίσει ότι οι λειτουργίες της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμες στους χρήστες χωρίς αδικαιολόγητη διακοπή, παύση ή καθυστέρηση και (β) για να ελαχιστοποιήσει οποιαδήποτε διακοπή, παύση ή καθυστέρηση των λειτουργιών, ωστόσο δεν εγγυάται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. H πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ή συντήρησης ή για λόγους πέρα από τον έλεγχό μας. Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου της Ιστοσελίδας.
8.2. H Εταιρεία δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών – επισκεπτών της Ιστοσελίδας μας, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση υιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ).
8.3. Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα, αλλά δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους. Επιπλέον, η Εταιρεία ενδέχεται να τροποποιήσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, σχετικά με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην είναι πλήρως ενημερωμένο ή επίκαιρο και η Εταιρεία δεν φέρει καμία υποχρέωση ή/και ευθύνη για αυτό.
8.4. Οι υπηρεσίες και όλες οι πληροφορίες και στοιχεία παρέχονται από την Εταιρεία «ως έχουν» και η Εταιρεία αποποιείται ρητά κάθε εγγύηση, ρητή ή παρεπόμενη, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά οποιαδήποτε υπηρεσία, προϊόν ή υλικό. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεμπίπτουσα, θετική ή αποθετική ζημία όσον αφορά τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, τα στοιχεία και τις πληροφορίες.
8.5.  Ως χρήστης/επισκέπτης έχετε την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχές υπηρεσιών, internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet κ.λπ). Ως επισκέπτης/χρήσης έχετε την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Η επίσκεψη και χρήση της Ιστοσελίδας παρέχεται δωρεάν από την Εταιρεία.
__

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και να προβούν σε online παραγγελία. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας ο χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος και διαθέτει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες ή ενήλικοι με περιορισμένη ή χωρίς δικαιοπρακτική ικανότητα αυτοβούλως επισκεφτούν την Ιστοσελίδα και προβούν σε onlineπαραγγελία, η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη.
__

 1. ΓΕΝΙΚΑ

10.1 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Όρος ή Προϋπόθεση από τους παραπάνω κριθεί παράνομος, άκυρος ή μη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραμμένος και σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσμευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.
10.2 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθώς και η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται με τη χρήση ή/και το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας.
__

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με τα ανωτέρω οι πελάτες/χρήστες της Ιστοσελίδας μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στην Εταιρεία στα τηλέφωνα που αναγράφονται στα στοιχεία επικοινωνίας.

Εγγράψου στο newsletter